Arvydas Anusauskas

Prof. Arvydas Anušauskas yra sovietinės okupacijos istorikas Lietuvoje. Vilniaus Universiteto istorijos docentas, jis taip pat yra buvęs Genocido ir rezistencijos tyrimų departamento direktoriumi Nacionaliniame genocido muziejuje Vilniuje. Prof. Anušauskas yra Seimo narys nuo 2008 metų.

You may also like

Antanas Kazakevicius
Antanas Kazakavicius was a resister who was [...]
Antanas Terleckas
Antanas Terleckas was a public dissident who [...]
Bronislava Abukauskaskienė
Bronislava’s story gives us a very detailed [...]
Felicija Nijolė Sadūnaitė
Nijole Sadunite is a member of a Catholic [...]
Gajauskas, Balys
Balys Gajauskas was a Lithuanian activist and [...]
Irena Saulutė Valaityte Špakauskienė
On the night of June 13, 1941, the Soviet [...]
Jakavonis Family
They were a young couple when Juozas was [...]
Jonas Abukauskas
This young couple became involved in the [...]
Julius Sasnauskas
As a high school student Julius took part in [...]
Terleckas, Vladas
Vladas Terleckas, the younger brother of [...]
Valdas Adamkus
President Valdas Adamkus of Lithuania [...]
Weiner, Amir
Weiner, Amir Amir Weiner is Associate [...]
Wytautas Landsbergis
Dr. Vytautas Landsbergis, the head of the [...]