Bronislava Abukauskienė

Bronislavos istorija mums pateikia labai išsamų vaizdą apie kaimo komunistų partijos pareigūnų beveik sąmoningai vykdomą žiaurų priekabiavimą, kasdienį paniekinimą, bei alkio ir šalčio poveikį įkalintų partizanų ir rezistentų žmonoms ir vaikams.

PDF Icon      Podcast Icon

You may also like

Antanas Kazakevicius
Antanas Kazakavicius was a resister who was [...]
Antanas Terleckas
Antanas Terleckas was a public dissident who [...]
Arvydas Anusauskas
Dr. Arvydas Anusauskas is Lithuania’s leading [...]
Felicija Nijolė Sadūnaitė
Nijole Sadunite is a member of a Catholic [...]
Gajauskas, Balys
Balys Gajauskas was a Lithuanian activist and [...]
Irena Saulutė Valaityte Špakauskienė
On the night of June 13, 1941, the Soviet [...]
Jakavonis Family
They were a young couple when Juozas was [...]
Jonas Abukauskas
This young couple became involved in the [...]
Julius Sasnauskas
As a high school student Julius took part in [...]
Terleckas, Vladas
Vladas Terleckas, the younger brother of [...]
Valdas Adamkus
President Valdas Adamkus of Lithuania [...]
Weiner, Amir
Weiner, Amir Amir Weiner is Associate [...]
Wytautas Landsbergis
Dr. Vytautas Landsbergis, the head of the [...]