Dedikacija

Ištrauka iš elektroninio laiško, gauto 2019 m. Rugpjūčio 22 d. iš tėvo Davido O'Rourke'o, OP

Rytoj, Rugpjūčio 23 d., yra 80th osios Hitlerio ir Stalino pakto metinės ir 30-osios Baltijos kelio metinės. Ši 650 kilometrų rankomis susikabinusių žmonių grandinė tęsėsi nuo Estijos kranto, per Latviją ir Lietuvą.th anniversary  of the Baltic Way, that 400-mile stretch of people holding hands from the waterside in Estija down through Latvia to Lithuania.

Taip pat sueina 10 metųth kai buvo pašventintos kapinės šalia Vilniaus, kur naktimis buvo laidoti KGB pastate nužudyti žmonės.  Raudonasis Teroras buvo parodytas paminėjimo metu, ir aš buvau paprašytas duoti trumpą įžangą. Šis filmas taip pat buvo parodytas per Lietuvos televiziją 21 val., kaip svarbi paminėjimo dalis.

Būtent šios šventės metu Ken ir aš filmavome Nijolę Sadūnaitę parke už Vilniaus. Turėjome nuolat keisti filmavimo vietą, nes ten tuo metu vyko muzikos grupių pasirodymai.

Internete yra pora dokumentinių vaizdo įrašų, dainų, sukurtų Baltic Way Baltijos keliui, įrašai, kurie yra man nuostabūs, tokie šventiniai ir labai jaudinantys. „YouTube“ vaizdo įrašai taip pat parodo, kaip rankomis susikabinusių žmonių grandinė tęsiasi 650 kilometrų. Šie įrašai yra surandami darant paiešką „Lietuva, Latvija, Estija“ ar „Baltijos kelias“. Matyt, kai Gorbačiovas pamatė šiuos filmus, jis suprato, kad „Aš praradau žmones“ ir tai buvo tik laiko klausimas iki Sovietų Sąjungos valstybės sugriuvimo.

Tai tikrai verta šventės…

[Viena iš šventinių šios sukakties išraiškų yra šios interneto svetainės re-dedikacija (ne visai atsitiktinė) suteikti mokytojams ir studentams priėjimą prie šių informacinių šaltinių. Mūsų pastangos yra skirtos pagerbti nukentėjusius ir žuvusius žmones, kad jų skausmai ir praradimai nebūtų pamiršti.]

Taip pat neatsitiktinai, šią dieną „Honkongo pro-demokratinio judėjimo dalyviai susikibo rankomis, įkvėpti Baltijos šalių žmonių grandinės, protestavusių prieš Sovietų valdymą prieš 30 metų“.

Cituojama iš Kelvin Chan, „Associated Press“ 2019 m. Rugpjūčio 23 d.

„YouTube“ galima rasti daugybę vaizdo įrašų apie Baltijos kelią. Čia pateikiami tik keli pavyzdžiai.

Baltijos kelio trisdešimtmečio minėjimas Lietuvoje.JAV ambasados prisiminimai apie Baltijos keliąBritų paaiškinimas apie Baltijos keliąŠeštokų istorijos projektas apie Baltijos kelią

Tęsti